LACELEBS.CO

Celebrities' pics

Anastasia Karanikolaou in a Black Top Leaves Birdstreet with Jaden Hossler in West Hollywood 09/16/2023

Anastasia Karanikolaou in a Black Top Leaves Birdstreet with Jaden Hossler in West Hollywood 09/16/2023

Anastasia Karanikolaou in a Black Top

The 26-year-old Instagram star Anastasia Karanikolaou, who has more than 10 million followers on Instagram, in a black top leaves Birdstreet with Jaden Hossler in West Hollywood.Anastasia Karanikolaou