Emily Ratajkowski in a Black Bikini on the Beach in the Hamptons, New York 08/08/2020

Emily Ratajkowski in a Black Bikini on the Beach in the Hamptons, New York 08/08/2020

Emily Ratajkowski in a Black Bikini

The 29-year-old model and actress Emily Ratajkowski in a black bikini on the beach in the Hamptons, New York.

Emily Ratajkowski's pics